Kvassay-szivattyútelep megvalósítása és a Kvassay vízerőtelep energetikai és gépészeti rekonstrukciója és fejlesztése

A projektről

Fejlesztési célok:

Az elsődleges fejlesztési cél a Duna-ág folyamatos vízpótlásának biztosítása, az RSD áramlási viszonyainak javítása, a tápvíz bevezetésének évi 20-30%-kal (évi átlagos 35 m3/sec-ra) való növelésével.
A Ráckevei (Soroksári)-Duna (RSD) vízgazdálkodás-fejlesztési és vízminőségi célkitűzéseinek megvalósulásához az alábbi fejlesztési munkákat kell a projekt keretében megvalósítani:
− Új szivattyútelep építése, közvetlenül a meglévő Kvassay-vízlépcső mellé, a Duna-ág bal partjában (pesti oldal), a meglévő árvízvédelmi töltéssel párhuzamosan.
− A meglévő Kvassay-vízlépcső felújítási munkáinak elvégzése, annak érdekében, hogy a műtárgy az üzemrendjében előírt vízátvezetési feladatait el tudja látni.

A projekt célkitűzései:

− A Víz Keretirányelv által előírt vízminőségi, mennyiségi és ökológiai állapot javítása.
− A víz áramlási viszonyainak javítása.
− A Kvassay-vízlépcső üzembiztonságának növelése.
− Új szivattyútelep megvalósítása, mellyel biztosítható – a Budapest, Vigadó téri vízmércén mért 90-0 cm közötti vízállástartományban is – a Duna-ág vízpótlása.
− Árvízi biztonság megőrzése.

Az új szivattyútelep fő létesítményei:

− A szivattyútelep gépi berendezései: szivattyúk, elzáró és szabályozó berendezések, légtelenítő (feltöltő) rendszer.
− Szívó oldali műtárgy: 4 db függőleges tengelyű, axiális átömlésű merülő szivattyúval szerelt szívóakna, előfenékkel, a tápvíz-csatorna mederrézsűben, a Kvassay beeresztő zsilip felett (nyugatra) telepítve.
− Csővezeték: 2 db acél csővezeték 2.400 mm átmérővel, légtelenítő/légbeszívó aknával, az árvízvédelmi védvonal koronaszintje, illetve a terepszint alatt beépítve.
− Nyomó oldali műtárgy: 1 aknás, csillapító medencés vízbevezető műtárgy a beeresztő zsilip alatt az RSD mederrézsűben telepítve, utófenékkel, mederbiztosítással.
− Villamos berendezések, irányítási és hírközlési eszközök a Kvassay-vízerőtelep meglévő épületeibe telepítve.